#فقط_حيدر_اميرالمومنين_است

#فقط_حيدر_اميرالمومنين_است

تٰا رِسیدَمْ دَمِ اِیوانِ
نَجَفْ فَهمیدَم

نَه فَقَطْ شاهِ نَجَفْ
شاهِ جَهانْ اَستْ عَلی

@emamalmotagheen

اضافه کردن نظر

دسته ها

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها