آینده سخت ستمکاران

آینده سخت ستمکاران

نهج البلاغه

للظالم البادى غداً بکفه عضه

آن که آغازگر ستم است فرداى قیامت دستش را (از پشیمانى) به دندان بگزد

حکمت ۱۸۶

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها