فلبوتومی

بایگانی -مهر ۱۳۹۸

خاطرات محسن رضایی

خاطرات محسن رضایی فرمانده وقت سپاه می گوید ما در حقیقت چهار لشگر داشتیم که اینها وقتی هرجا وارد می شدند،هیچ خطی در مقابلشان قدرت مقاومت نداشت،حاج همت و لشگر ۲۷ محمد رسول اله (ص)، حسین خرازی و لشگر ۱۴ امام حسین(ع) ،مهدی باکری و لشگر ۳۱ عاشورا ،احمد...

زیباترین عکس

زیباترین عکس زیباترین عکسی که از تواضع، احترام، بزرگواری و عظمت یک شهید می توان دید، این است سردار شهید علی‌رضا نوری قائم مقام لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص)؛ هنگام ادای احترام و بوسیدن دست مادر خود شهید نوری بهمن ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به...

فقط خــدا می‌بیند

فقط خــدا می‌بیند وقتی یکی از دوستانش او را در حال حمالی در بازار می بیند به او می گوید آقا ابراهیم مردم می بینند شما قهرمان هستید برای شما زشت است این کار مناسب حمال هاست ابرهیم می گوید کاری کن که اگر خدا تو را دید خوشش بیاید نه مردم شهید ابراهیم...

شهید بابک نورےهریس

وقتی برای اولین بار از مدافع حرم شدنش با من صحبت کرد گریه کردم، به من گفت مادر گریه نکن، دوست دارم بروم قوی هستم، هیچ اتفاقی برای من نمی‌افتد، نگران نباش، گفت مادر دیگرم حضرت زینب (س) در سوریه است، من باید بروم و راه را برای زیارت شما باز کنم، بعد...

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها