آن روز انگشت ما به چه چیزی

آن روز انگشت ما به چه چیزی شهادت می‌دهد؟

قرآن کریم آیه ۲۰ و ۲۱ سوره فصلت
تا آنکه نزدیک آتش آیند، آنجا گوش و چشم و پوست بدنشان به آنچه کرده اند شهادت می‌دهند به پوست بدن خود می‌گویند چرا علیه ما شهادت دادید؟ می‌گویند خدایی که هر چیز را به زبان می‌آورد، ما را به زبان آورد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها