امام زمانم ️خجالت می ڪشم

امام زمانم ️

خجالت می ڪشم آقا بگویم یارتان هستمـ•°
ڪہ مےدانے و مےدانم فقط سربارتان هستمـ•°
وبا این بےوفایےها واین توبہ شڪستن ها•°
حلالم ڪن ڪہ عمرے موجب آزارتان هسمتـ•°

یاصاحب الزمان ادرڪنے ️

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها