فلبوتومی

امروز نشد بوسه به دستش بزنیم

اگر امروز نشد بوسه به دستش بزنیم
وعده ی ما همه افتاده به فردا حتماً

ثمر گریه ی ما خنده ی روز فرج است
آن زمان می شکفد خنده به لب ها حتماً

یا مهدے ادرکنـــــے

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها