سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

به ساعت من تو تمام قرارها را نیامده ای

به ساعت من
تو تمام قرارها را نیامده ای
کدام نصف النهار را از قلم انداخته ام؟
قرار روزهای بی قراری‌ام کجای آسمان ببینمت؟
من از جستجوی زمین خسته ام

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها