خراسان در خراسان نور در جان تو

خراسان در خراسان نور در جان تو می‌چرخد
به دست ابرها تسبیح بـــاران تــو می‌‌چرخد

طواف عاشقان هم بر مـدار چشم ‌های توست
سماع صوفیان هم گــرد عرفان تو می‌چرخد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها