خــــدایا شکرت

خــــدایا
داده هــایت
نـداده هـــایت و گرفته هــــایت
را شڪـــــــر میگویم

چون داده هایت نعمـت
نداده هـایت حڪمت
و گرفته هایت امتحــان است

خـــدایا شڪرت

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها