درحسرت‌حرم‌اربابمـ

درحسرت‌حرم‌اربابمـ

حرم نبر
نطلب
من هنوز می گویم
فدای نام تؤام؛
صاحب اختیاری تو

صلی‌الله‌علیڪ‌یااباعبدالله

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها