سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

دلتنگی همچون کودک پابرهنه ایست

دلتنگی همچون کودک پابرهنه ایست
در خیابانی پر از هجمه ی اتومبیل ها
که هرگاه میخواهد عرض خیابان را طی کند ، اتومبیلی با بوق ممتد از مقابلش عبور میکند
و دلتنگی؛
هی میماند
هی میماند
و هی میماند
پشت چراغ قرمزی
که نامش زندگیست

کامل غلامی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها