فلبوتومی

دوباره نیمه شب است

دوباره
نیمه شب است و
خودت که میدانى
من و خیالِ تو و
این سکوتِ طولانى

شهریار
شب به عشق

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها