سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

روزی که هر کس

روزی که هر کس،
آنچه را از کار نیک انجام داده،
حاضر می‌بیند؛
و آرزو می‌کند میان او،
و آنچه از اعمال بد انجام داده،
فاصله زمانیِ زیادی باشد
خداوند شما را از (نافرمانی) خودش،
برحذر می‌دارد؛ و (در عین حال)
خدا نسبت به همه بندگان، مهربان است

سوره آل عمران آیه ۳۰
خودکنترلی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها