سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

سلام حضرت جانانای پرچم

سلام حضرت جانان
ای پرچم برافراشته ی عشق
ای چشم و چراغ دو عالم
لباس امامت برازنده ی قامتتان

امام زمان ما
حضرت منجی
چه خوب که شما را داریم
و چه کسی بهتر از شما ؛
برای نجات ما آدمهای غرقِ دنیا شده ؟
ما اسیر شیطان شدیم، اما دلهامان با شماست؛
خودتان فکری برای حال خرابمان کنید
ما خفتگانِ در تاریکی
چشم امیدمان به نور هدایت شماست
رهایمان نکنید ️

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها