شب همه بی تو کار من ،شکوه به ماه کردن است

شب همه بی تو کار من ،شکوه به ماه کردن است
روز ستاره تا سحر ،تیره به آه کردن است

• شهریار

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها