سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

شهادت حضرت معصومه سلام الله ع

شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها

قم شام نبود تا که در آن
دشنام دهد کسى به مهمان

قم شام نبود ، تا که از سنگ
گردد رخ میهمان ز خون رنگ

قم کوفه نبود تا که خواهر
بیند سر نى ، سر برادر

حاشا که قم این جفا پذیرد
مهمان به خرابه جاى گیرد

بستند به گرد میهمان صف
قم با صلوات و شام با کف

قم مهمان را عزیز خوانند
کى دخت و را کنیز خوانند؟

« میثم» همه عمر آن چه را گفت
در مدح و مصیبت شما گفت

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها