شهیدچمران

شهیدچمران

ای حسـین
در ڪـربلا، تو یڪایڪ شـهدا را
در آغوش مے‌ڪشیدی، مے ‌بـوسـیدی،
وداع مـے‌ڪـردی
آیا ممڪن اسـت هنـگامے ڪہ
من نیز بہ خاڪ و خون خود مے‌غلطـم،
تو دسـت مهربان خود را بر قلب سوزان من بگذاری و عطش عشق مرا بہ تو
و بہ خدای تو سیراب ڪنی؟

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها