ما شیعه و دلداده ی مولای جهانیم تا آخر جان حافظ پیمان غدیریم

غدیر

ما را بنویسید نگهبان غدیریم
از روز ازل جمله به قربان غدیریم

شاه همه مردان جهان شاه غدیر است
ما را بنویسید گدایان غدیریم

دربار نجف ملک سلیمان جهان است
ما خادم دربار سلیمان غدیریم

ما شیعه و دلداده ی مولای جهانیم
تا آخر جان حافظ پیمان غدیریم

ما خادم و سرباز امیر دو سراییم
با جان همگی گوش به فرمان غدیریم

در بین رگم عشق علی در جریان است
ما ریزه خوران نمک خان غدیریم

یا_امیرالمومنین

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها