سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

محبوب من هرچقدر آدم های بیشتری را می‌شناسم

محبوب من
هرچقدر آدم های بیشتری را می‌شناسم،
بیشتر عاشقتان می‌شوم
نگاه به این کنج عزلت گزیدن هایم نکنید
باور کنید از سر تنهایی نیست
اگر چنین دلبسته تان شدم،
من فقط خسته شده ام
از تمامِ آدم هایی که شما نیستند

طاهره اباذری هریس

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها