سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

چقدر مندیدنت را دوست دارم

چقدر من
دیدنت را دوست دارم
در خواب
در غروب
در همیشه‌یِ هر جا،
هر جایی که بتوان تو را دید،
صدا کرد و از انعکاسِ نامت کیف کرد
چه ‌قدر من دیدنِ تو را دوست دارم

افشین صالحی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها