فلبوتومی

چقدر مندیدنت را دوست دارم

چقدر من
دیدنت را دوست دارم
در خواب
در غروب
در همیشه‌یِ هر جا،
هر جایی که بتوان تو را دید،
صدا کرد و از انعکاسِ نامت کیف کرد
چه ‌قدر من دیدنِ تو را دوست دارم

افشین صالحی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها