سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

چنین نیست (که شما می‌پندارید)

چنین نیست (که شما می‌پندارید)
به یقین انسان طغیان می‌کند،
از اینکه خود را بی‌نیاز ببیند
و به یقین بازگشت (همه)
به سوی پروردگار تو است

سوره علق آیات ۶ و ۷ و ۸

داره صدامون میکنه

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها