سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

چه کرده‌ای که جهانی به تو یقین دارد؟

حسین جان

چه کرده‌ای که جهانی به تو یقین دارد؟
برای دیدنِ تو، شوقِ این‌چنین دارد

تو کیستی که به یادت پس از هزاران سال
جهان، قیامتی از جنس اربعین دارد

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها