سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

یاحـسـن مـجـتـبـے نمک زندگی حضرت زهـرا و عــلـی

یاحـسـن_مـجـتـبـے

نمک زندگی حضرت
زهـرا_و_عــلـی

به شکرخنده و لبخند
مَلیحِ حـسـن است

قـبر او گر چه که با
خاک یکی کرده عدو

قفس سینهء هرشیعه
ضریحِ حسـن است

روزتون امام حسـنـے 🌺
دوشنبہ ها امام حسنـے❤️

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها