سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

️مهرت

✾•┈┈••✦ ️✦••┈┈•✾

️مهرت به کائنات برابر نمی شود

️داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود

️از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود

️سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود

️ظلمی که بر تو رفت ز بیداد اهل ظلم

️بر صفحه خیال مصور نمی شود

️تنها جنازه تو شد آماج تیر کین

️یک ره شد این جنایت و دیگر نمی شود

شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی ع تسلیت باد

✾•┈┈••✦ ️✦••┈┈•✾

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها