سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

️ ناآگاهی؛ یکی از عوامل پیدایش جریانهای انحرافی

️ ناآگاهی؛ یکی از عوامل پیدایش جریانهای انحرافی

در گام اول ما به عواملی می پردازیم که باعث پیدایش جریان های انحرافی می شوند عوامل پیدایش جریانهای انحرافی، خود به دو گروه تقسیم می شوند

عوامل پدید آورنده
عوامل استمرار بخش

یکی از عوامل مهم پدید آورنده فرقه ها، ناآگاهی توده مردم است به همان اندازه که دانش و آگاهی باعث هدایت و نجات می شود، جهل و ناآگاهی، سبب گمراهی و به بیراهه رفتن انسان خواهد شد افراد جریان ساز فرقه های انحرافی، همیشه از جهل و ناآگاهی افراد، بیشترین استفاده را کرده اند

آگاهی های معتبر در عرصه مهدویت، به راستی باعث می شود تا علاقه مندان به این عرصه و جریان، هرگز فریب افراد منحرف را نخورده و خود را از این جریان ها دور نگه دارند

درسنامه مهدویت، ج ۴، ص ١٧١

انحرافات مهدویت ٢

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها