اینجا آرامگاهی است که قرار است

اینجا آرامگاهی است که قرار است پیکر فرمانده ای از جنس آسمان که از عرش به افلاک رفت ماوا بگیرد
سردار آسمانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها