ای لشکر صاحب زمان آماده ب

ای لشکر
صاحب زمان
آماده باش آماده باش

ما را مراد ازین‌ همه‌ «یارب» وصال‌ اوست
یارب مراد «یاربِ» ما را به‌ ما رسان

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها