ترکشی به سینه اش نشسته بود

ترکشی به سینه اش نشسته بود برده بودنش برای آخرین عمل جراحی
قبل از عمل بلند شد که بره
بهش گفتند بمان بعد از عمل مرخصت می کنن، اینجوری خطرناکه
گفت “وقتی اسلام در خطر باشه من این سینه رو نمی خوام ”

خلبان شهید احمد کشوری
خاطرات شهدا

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها