تنگه اُحد‏چه درپیش داریم

تنگه اُحد

‏چه درپیش داریم؟
۱ درخواست غرامت سنگین از کشور ⇦ درصورت نپرداختن و چه‌بسا پرداختن ⇦ تحریم خطوط هوایی ⇦ تنبیه ملت ⇦ مذاکره
۲ جلو انداختن دانشجویان و خانواده قربانیان علیه سپاه ⇦ افزودن آشوبگران به میدان ⇦ کشته‌گیری و کشته‌سازی ⇦ تنبیه ملت ⇦ مذاکره

مراقب ‎ تنگه احد باشیم

“احمد قدیری”

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها