جامانده ز خوبان شده ام گریه ن

جامانده ز خوبان شده ام گریه ندارد؟

مجنون و پریشان شده ام گریه ندارد؟

دیگر به لبم خاطره ای از شهـدا نیست

من ننگِ شهیدان شده ام گریه ندارد؟

در پی شهادت

شهدا نگاهی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها