جرعه ای از نهج البلاغهآ

جرعه ای از نهج البلاغه

آنکه خود را به دنیا فروخت

امیرالمومنین علی(ع) دنیا خانه گذر است نه جاى ماندن، و مردم در آن دو کس اند مردى که وجودش را به گناه فروخت و خود را تباه کرد و مردى که خود را به طاعت خرید و آزاد نمود
حکمت ۱۳۳
کلام امیر

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها