دی ماه ۱۳۶۵ شلمچه، سه راه ش

دی ماه ۱۳۶۵
شلمچه، سه راه شهادت
همواره برام سوال بوده که
این شهید در آخرین لحظه حیات، کاغذ
و قلم به دست گرفته تا چه بنویسد؟
برای کی بنویسد؟

فهرست اموال و داراییها؟
حسابهای بانکی؟
نشانی خانه های شخصی؟
حقوقهای نجومی؟
اظهارنامه مالیاتی؟

بعد مسئولان ما

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها