سردار شریف سخنگوی سپاهگا

سردار شریف
سخنگوی سپاه

گام دوم انقلاب ، گام شکست های پی در پی دشمنان است

خاندان پهلوی به خاطر خیانت های خود به ایران ، منفورترین شخصیت ها نزد ملت ما هستند ایسنا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها