سنگ دشمن را از همان جایی که

سنگ دشمن را از همان جایی که پرت کرده، بازگردانید، که شر را جز شر پاسخی نیست

 ردُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا یَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها