من گمان می‌کردم رفتنـش

من گمان می‌کردم
رفتنـش ممکن نیـست

رفتنـش ممـکن شد
باورش ممـکن نیسـت

روزتون شهدایی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها