سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

وصیت نامه شهید حسین بیدخ – هر نفسی مزه مرگ را خواهد چشید

هر نفسی مزه مرگ را خواهد چشید

آنان که به هزاران دلیل زندگی می‌کنند نمی‌توانند به یک دلیل بمیرند و آنان که به یک دلیل زندگی می‌کنند با همان دلیل نیز می‌میرند.
کل نفس ذائقه الموت هر نفسی مزه مرگ را خواهد چشید.

بعد از یک عمر گناه حال باید در آزمایش الهی آماده سفر مرگ بشوی،

بعد از یک عمر معصیت حال باید افسوس یک عمر خطا را بخوری،

بعد از یک عمر خنده حال باید نشست و بر یک عمر اشتباه رفتن و نفهمیدن گریست،

دیگر جای خنده نیست آخر دلیلی بر خندیدن نیست،

آخر در کجای دنیا انسانی که بین بهشت و جهنم در رفت و آمد است خود را به خندیدن خوشحال می‌کند.

هر نفسی مزه ی مرگ را خواهد چشید،

برای عده ای مرگ گلو بند زیبایی است بر گلوی دختران و برای عده ای مرگ خاری است در گلو که هرگز پایین نمی‌رود.

عجیب است حال انسانهایی که می‌دانند می‌میرند و می‌دانند در پای میز محاکمه به بند کشیده خواهند شد اما باز نشسته‌اند و دست بر روی دست، می‌خورند و می‌خوابند آسوده و بی خیال،

چه عجیب است داستان آدمی که می داند بعد از مرگ، او را باز خواست می کنند اما بی خیال از یک زندگی آسوده روز را به معصیت می‌گذراند و شب آسوده همراه شیفتگان رؤیاها به خواب می‌رود.

وصیت_نامه شهید اسماعیل دقایقی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها