چگونگی شهادت شهید رضا چراغی

چگونگی شهادت شهید رضا چراغی
پس از ماه ها مجاهدت و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب، سرانجام در عملیات والفجر ۱ که در منطقه عمومی فکه انجام گرفت، پس از ابراز رشادت تمام و ایثار و حماسه، به شهادت رسید و روح بزرگوارش به ابدیت عشق پرواز کرد یکی از همرزمانش می گوید دشمن در ارتفاع ۱۴۳ فکه پاتک سنگین زده بود به هر ترتیبی بود، خود را به آن جا رساندم رضا چراغی، عباس کریمی، اکبر زجاجی در حال شلیک آر پی چی ۶۰ بودند دشمن پاتک سنگینی زده بود هر چه اصرار کردم که عقب برگردند، قبول نکردند روی ارتفاع فقط شش نفر سالم مانده بودند که می جنگیدند، رضا چراغی، عباس کریمی ، اکبر زجاجی و سه نفر بسیجی که سخت درگیر بودند دشمن تصور می کرد که نیروی زیادی روی ارتفاع است عصر که دوباره به ارتفاع رفتم، دیدم عباس کریمی و دو نفر از بسیجیان، پیکر غرقه به خون چراغی را با برانکارد حمل می کنند
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها