یادگار از پدرم کهنه تفنگی باقی

یادگار از پدرم کهنه تفنگی باقیست
و لباسی که بر آن زخم فشنگی باقیست
یادگار پدرم دوش به من می نالید
که از این قصه فقط هفته جنگی باقیست
 
جانباز‌مدافع‌حرم‌و‌شهیدمدافع‌امنیت‌
میثم‌علیجانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها