. ️ به کی رأی بدهیماز

️ به کی رأی بدهیم

از نظر شهید حاج ابراهیم همت، چطور بفهمیم نیروهای خودی چه کسانی هستند و در انتخابات‌ها به چه کسانی رأی بدهیم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها