آقا رسول الله (ص)‌

آقا رسول الله (ص)

همنشینى با کسى که آنچه براى خودش مى بیند و مى پسندد براى تو نمى بیند، خیرى براى تو در بر ندارد

الدرّه الباهره، ص ۱۹

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها