آیین همسرداری فاطمی ⇦ اظهار

آیین همسرداری فاطمی
⇦ اظهار محبت و علاقه

فاطمه(س) در مقام اظهار محبت و علاقه به امام علی(ع) فرمود
【روحی لروحکَ الفدا و نفسی لنفسکَ الوقاء یا اباالحسن؛ علی جان، روح من فدای روح تو و جان من سپر بلاهای جان تو】

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها