از انسان های پرتوقع؛فاصله بگیر

از انسان های پرتوقع؛
فاصله بگیر
این ها مقیاست را به هم می زنند
و حرمت مهرت را می شکنند
چون آنها
حافظه ی ضعیفی دارند
و خوبیها را زود فراموش می کنند

محمود دولت آبادی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها