سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

از حکیمی پرسیدند

از حکیمی پرسیدند
چرا هیچ از عیب
مردم سخن نمیگویی ؟

حکیم گفت
هنوز
از محاسبه
عیب های خــودم
فارغ نشدم تا
به عیب های دیگران بپردازم˝

خوشا به حال آن کس که عیب خودش، اورا از پرداختن به عیب دیگران، باز می دارد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها