سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

از عارفی پرسیدند:تا بهشت چقد

از عارفی پرسیدند:
تا بهشت چقدر
راه است؟
گفت:یک قدم
گفتند:چطور؟
گفت:یک پایت را
که روی نفس شیطانی
بگذارید پای
دیگرت در بهشت است.

#نماز_شب

@lahootiyan1

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها