سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن

از کسانی که می کوشند
آرزوهایت را کوچک و بی ارزش
جلوه دهند دوری کن

مردم کوچک آرزوهای دیگران
را کوچک می شمارند

ولی افراد بزرگ به تو می گویند:
تو هم می توانی بزرگ باشی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها