امام صادق (ع) سنگ زیر بنای اس

امام صادق (ع)
سنگ زیر بنای اسلام سه چیز است
۱_نماز
۲_زکات
۳_ولایت
که هیچ یک از آنها بدون دیگری درست نمی شود
@hadis_gram

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها