سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امام علی (ع) هر گاه قرآن تو ر

امام علی (ع)
هر گاه قرآن تو را به خصلتی نیک فراخواند خود را به مشابه های آن وادار کن
غرر الحکم و دررالکلم باب قرآن
@hadis_gram

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها