امیرالمؤمنین امام على علیه السلام

امیرالمؤمنین امام على علیه السلام

ریشه‌ی سالم ماندن از لغزشها، اندیشیدن پیش از عمل کردن است و سنجیدن پیش از سخن گفتن
روایت
اندکی تأمل
غررالحکم حدیث ٣٠٩٨

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها