امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

به منزلتی که بدون شایستگی بدان دست یافته ای فخر مفروش، زیرا آنچه را اتفاق بر پا میسازد، لیاقت و استحقاق ویرانش میکند

غررالحکم، حدیث ۱۰۴۰۳

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها