سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امیر المومنین (ع ) صبر،کلید

امیر المومنین (ع )
🌱صبر،کلید رسیدن است و کامیابی
سر انجام کسی است که شکیبایی
می ورزد.
📜بحار الانوار،جلد۷۵،صفحه۴۵

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها